Instagram kontakt@jkpggrappling.se

Klubben

Jönköping Grappling Academy har serdan 2003 lärt ut en rad olika förgreringar och discipliner inom kampsort. Klubben grundades av Marcus Johansson och Leandro Neves, som även är huvudinstruktör och grundare av Neves Brazilian Jiu Jitsu Association.
Neves Brazilian Jiu Jitsu Association representeras av ett 50-tal klubben i länder som Ryssland, Polen, Serbien, England och Sverige. Vi är en av fem klubbar i Sverige som stolt representerar Neves Brazilian Jiu Jitsu Association.
På Jönköping Grappling Academy värderar vi kamratskap väldigt högt. Attityden är något vi lämnar hemma och fokuserar istället på att göra varandra bättre. Tillsammans med ett team av kunniga instruktörer erbjuder vi träning för både dem som vill komma upp ur soffan och dem som vill tävla.
På Jönköping Grappling Academy är alla välkomna.

Léo & Neves Brazilian Jiu Jitsu Association

Leandro Neves föddes i São Paulo, Brasilien - där han vid 16 års ålder började träna Brasiliansk Jiu Jitsu på Léo Negão Alliance Academy.
År 1999 flyttade Léo till Florida, USA för att utveckla sina tekniker inom Brasiliask Jiu Jitsu och bli bättre på engelska. Under sin tid i USA tränade han på De La Riva Academy under huvudintruktören Rodrigo "Minotauro" Nogueira.
Ett år senare blev Léo inbjuden till att delta i EM som hölls i London, England. Léo vann sin division (72kg) och den "Absolut weight" divisonen - där det inte finns några viktklasser. Léos prestationer fångade uppmärksamhet hos kända dojos i Europa - inte minst i Skandinavien.

 • Regler

  - Träningen börjar och slutar med respekt.
  - Kontrollera ditt ego. Lämna attityden utanför träningslokalen.
  - Ingen elev kommer att provoceras till våld inom eller utanför träningslokalen.
  - Osportsligt samt våldsamt uppträdande är grund för uppsägning av medleskap.
  - Stötande språk och respektlösa kommentarer gentemot andra medlemmar och tränare kommer inte tolereras.
  - Personlig hygien är ett måste. Kom till träningen ren med dina tå och fingernaglar klippta. Läs mer om Hygien under.
  - Dyk upp till träningen med nödvändig utrustning/klädsel. Lånad redskap är endast tillgänglig för nya medlemmar på begränsad tid.
  - Mobbning eller aggressivt bettende i lokalen kommer inte att tolereras.
  - Inget snack medan tränaren ger instruktioner.
  - Du får inte lämna träningen utan tillåtelse av instruktör/tränare. Innan passat avslutas kontrollerar instruktören att inga skador har åstdatkommit. Vid skada - rapportera direkt till instruktör.
  - Inga ringar, klockor, örhängen, halsband eller andra smycket får bäras under träning.
  - Inga skor är tillåtna på mattan.
  - Viktigst av allt - kom ihåg att ha kul!

 • Policy

  Doping, drog och anitvåldpolicy

  Jönköping Grappling Academy har som mål att skapa en doping-, våld- och drogfri idrottsmiljö. Att lära ut "fair play" och respekt gentemot andra är A & O för oss. Alla som tränar hos oss ska känna sig välkommna oavsett ursprung, hudfärg, kön eller religion.

  Doping

  - Alla medlemmer och vår verksamhet omfattas av dopingsreglerna fastställda av Riksidrottsförbundet RF. Se RF:s röd-gröna lista över förbjudna preparat

  Alkohol

  - Inget intag av alkohol för förekomma under tränner eller match.

  Narkotika

  - All verksamhet inom föreningen ska vara helt fri från användade av narkotika.

  Tobak

  - Tävlings- och träningsaktiviteter där ungdomar deltager skall vara helt rökfria, såväl på som utanför mattan. Avser både ungdomar och vuxna. För föreningens medlemmar gäller även rökfrihet vid andra aktiviteter som föreningen arrangerar. Föräldrar och vuxna anmodas att iakttaga stor restriktivetet med rökning.

  Våld & Rasism

  - Jönköping Grappling Academy tillåter inte någon form av våld inom sin verksamhet. Ej heller att något uttallar sig kränkande mot någon - på eller utanför mattan.

  Genomförande

  - Samtliga medlemmar skall göras medvetna om föreningens doping, drog och anitvåldpolicy. Det skall vara ett återkommande inslag inom och genomsyra hela styrelsearbetet.
  - Tränare och lagledare ansvarar för att budskapet efterlevs innan, under och efter träning och match. Styrelsen tar övergripande ansvar för övriga delar av verksamheten

  Åtgärder

  - Denna policy skall vara till hjälp för att uppnå de mål föreningen har med sin verksamhet - att vara en förening som har plats för alla, och som med sin verksamhet stödjer både sina medlemmar som samhället i övrigt. Att skapa en vålds och drågfri miljö för våra ungdomar.
  Om överträdelse sker mot dessa regler skall föreningen aktivt försöka förmå medlemmen att ändra sitt beteende. Om överträdelsen utförts av en minderårig skall närmsta anhärige kontaktas vid behov.
  - Ingen får uteslutas ut verksamheten på grund av avsteg från dessa regler. Medlemmen ska få allt (möljigt) stöd för en bra framtid, såväl inom som utanför vår förening.
  - Vid överträdelse av RF:s dopingsbestämmelser skall föreningen iakttaga och följa RF:s beslut. Personen i fråga blir avstängd från att träna/tävla inom föreningen tills RF:s beslut.

 • HYGIEN

  Riktlinjer för personlig hygien som ska följas inom föreningen:

  - Träningskläderna skall vara rena
  - Naglar skall vara rena och klippta
  - Tvätta händer och fötter innan träningen
  - Träna inte med öppna sår

  Vid öppna sår:

  - Gör rent såret med flytande tvål
  - Avstå träning
  - Om ett sår inte läker - sök sjukvård
  - Fråga alltid din instruktör om du är tveksam
  Träningsutrustning som tandskydd, handskar, benskydd och susp är personlig och skall ej lånas ut. Din personliga utrustning måste även desinficeras med jämnam ellanrum. - Låna inte ut använda träningskläder till varandra.
  - Meddela instruktör om du fått någon sjukdom eller infektion.

  Lokalen

  Efter varje träningspass rengörs lokalen, främst mattan.
  - Svabba mattan med vatten och rengöringsmedel
  - Spraya desinfektionsmedel på mattan och gnid in med trasa eller ren svabb
  - Rengör städutrustningen. Använda trasor & svabbar i tvättmaskin (90C)

- If you don't roll, you don't know.